/Files/images/admnstratsya/Охорона праці.jpg

Кримінальний кодекс України

Положення про навчання та перевірку знань з охорони праці

Положення про організацію роботи охорони праці

Положення про службу охорони праці Управління освіти

Перелік нормативних документів з питань охорони праці

Закон України «Про охорону праці»
Постанова КМУ № 337 від 17.04.2019 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві"
Типове положення про службу охорони праці
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу
Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
Типове положення про навчання з питань охорони праці
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Перелік робіт, де необхідний професійний відбір
Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками
Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми
Положення про медичний огляд працівників певних категорій
Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві
Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Типове положення про комісію з питань охорони праці
Лист МОН № 11-1419 від 14.02.2019 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.10.2020 №765 "Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників"
Кiлькiсть переглядiв: 1250