Атестація педагогічних працівників закладів освіти

атестація

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації педагогічних працівників згідно з новим Положенням

Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, встанов­люється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

Атестація педагогічних працівників — одне з найважливіших і найскладніших управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови введення її в систему управлінської діяльності й такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підви­щення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Атестація є суттєвим моментом у діяльності як керівника закладу освіти, усього педагогіч­ного колективу, так і кожного педагогічного працівника, що прагне до самовдосконалення, самоствердження, до більш високого посадового статусу. Тому атестацію слід розглядати як скла­дову педагогічної та управлінської діяльності закладу освіти, що здійснюється протягом усього навчального року.

Практичне проведення атестації педагогічних працівників в освітньому закладі ставить перед директором безліч питань, більшість із яких урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників ( із змінами, за­твердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затркрдженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135

Завчасне ознайомлення, нагадування членам педагогічного колективу основних атестаційних умов і вимог сприяє узгодженню громадської думки, запобіганню майбутнім зіткненням і кон­фліктам. Досвідчені керівники освітніх закладів, крім того, у формі бесід, запитань, обговорень на педагогічній раді, засіданнях методичних об'єднань проводять перевірку самих себе: чи всі члени новоствореної комісії, педагоги, що потенційно атестуватимуться, інші члени колек­тиву, які формують громадську думку, належним чином знають і тлумачать вимоги нормативних документів з атестації?

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою , визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Атестація крок за кроком

Куточок з атестації педагогічних працівників закладу Освіти

· Типове положення про атестацію педагогічних працівників ( із змінами, за­твердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135.

· Наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у поточному навчальному році».

· План роботи атестаційної комісії І рівня на поточний навчальний рік.

· Графік засідань атестаційної комісії І рівня на поточний навчальний рік.

· Наказ про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

· Список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

· Перспективний план атестації педагогічних працівників (на 5 років)

· Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (на 5 років)

· Графік проведення відкритих уроків, занять, позакласних заходів педагогічних працівників, які атестуються

Перелік документів, які подаються до атестаційної комісії ІІ рівня

1. Заява педагогічного працівника про позачергову атестацію ( копія ).

2. Подання до атестаційної комісії ІІ рівня – 1 примірник.

3. Витяг з протоколу засідання атестаційної комісії І рівня- 1 примірник.

4. Наказ «Про створення атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу у поточному навчальному році».

5. Атестаційний лист - 2 примірника.

6. Список за розгорнутою формою -1 примірник.

7. Ксерокопія документу про підвищення кваліфікації (завірену керівником закладу).

8. Ксерокопія документу про освіту (завірену керівником закладу).

9. Ксерокопія свідоцтва про одруження у разі зміни прізвища (завірену керівником закладу).

Кiлькiсть переглядiв: 4983