ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання педагогічних працівників закладів освіти Слобідського району за високу результативність праці

Загальні положення

1.1. Це Положення визначає показники та умови преміювання педпрацівників закладів загальної середньої освіти за високу результативність праці.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 1993 року за № 56, постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

2.Мета преміювання.

2.1. Преміювання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється з метою зацікавленості постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, сприяти розвитку здібностей учнів.

2.2. Преміювання педпрацівників закладів загальної середньої освіти є засобом стимулювання творчо працюючих працівників щодо подальшого розвитку освітньої системи Слобідського району.

3 . Показники та умови преміювання.

3.1. Право на отримання премії мають педагогічні працівники:

- вчителі, вихованці яких посіли призові місця у IV (Всеукраїнському) і ІІІ(обласному) етапах учнівських олімпіад з навчальних предметів;

- вчителі, вихованці яких посіли призові місця в ІІ (обласному) та ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів Малої академії наук України;

- вчителі, керівники гуртків і тренери, вихованці яких посіли призові місця в обласних і Всеукраїнських етапах конкурсів і змагань, які проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- всі педагогічні працівники, які розробляли підручники, навчально-методичні посібники, засоби навчання, рекомендації, авторські навчальні програми для спецкурсів, факультативів тощо;

- всі категорії педагогічних працівників за результативну організацію інноваційної педагогічної діяльності в закладах освіти;

- всі категорії педагогічних працівників за високий професіоналізм, великий особистий внесок у розвиток освітянської галузі району з нагоди ювілеїв, державних свят.

3.2. При нагородженні педагогічних працівників враховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Порядок надання премій.

4.1. Преміювання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється на підставі наказу начальника Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР за кінцеві результати роботи, кошти розподіляються між працівниками відповідно до особистого трудового внеску кожного.

4.2. Розмір премій визначається на кожен рік окремо, в межах фонду заробітної плати .

4.3 Премія виплачується кожному педагогічному працівникові одноразово.

Кiлькiсть переглядiв: 13013