/Files/images/osvtn_nnovats/InnovatikaSuchOsvita.png

Інноватика в сучасній освіті

Результати обласного фестивалю огляду освітніх Інтернет-ресурсів педагогічних працівників Слобідського району м. Харкова

Переможці та призери фестивалю «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують» у 2022 році

Наказ КВНЗ "ХАНО" від 13.01.2020 № 7 "Про проведення фестивалю "добрих практик" освітян Харківщини "Майстри педагогічної справи презентують"

В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність Закладів загальної середньої освіти, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в освітньому процесі.

Під освітніми іноваціями розуміють новизну, що істотно змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові:

  • освітні, дидактичні, виховні системи;
  • зміст освіти;
  • освітні, педагогічні технології;
  • методи, форми, засоби розвитку особистості, організації навчання і виховання;
  • технології управління закладом освіти, системою освіти.

Освітні інновації розподіляються на психолого-педагогічні, науково-виробничі та соціально-економічні. До психолого-педагогічних відносяться нововведення у навчальному, виховному й управлінському процесах; до науково-виробничих – комп’ютерні, мультимедійні технології, сучасне матеріально-технічне обладнання; до соціально-економічних – юридичні, правові, економічні та інші нововведення.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ

До навчальної інноваційної технології відноситься відповідний добір операцій та дій педагога з учнем, в результаті яких суттєво поліпшується мотивація учнів до навчального процесу. Це – особистісно орієнтована, інтеграційна, інформаційна, дистанційна, модульно-розвивальна, розвивальна та інші технології.

Виховна інноваційна технологія – це мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими. До таких технологій відносяться: технологія ранньої соціалізації учнів, формування почуття національної гідності у шкільної молоді, духовного розвитку учнів тощо.

Управлінська інноваційна технологія включає в себе сучасні інформаційні та діагностичні технології, технології економічного та психологічного впливу на підлеглого, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення.

Кiлькiсть переглядiв: 3747