Психологічна служба району

/Files/images/mts/image-0-02-05-4317437fa6d6d8e4723106fbc55871832ebea007d53c89c3ecd323b49527c479-V.jpg

ФАКУЛЬТАТИВНІ КУРСИ, СПЕЦКУРСИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ІНШИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Соціально-психологічна служба діє з метою збільшення ефективності освітнього процесу, своєчасного виявлення труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактики відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці.

Основною метою діяльності психологічної служби є:

• вдосконалення системи організації діяльності служби практичної та соціальної роботи;
• поглиблення методичної бази, узагальнення та поширення досвіду роботи практичних психологів та соціальних педагогів;
• забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості вихованців, підвищення психологічної культури та надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу.

Основні завдання діяльності служби:

1. Організація, координація та методичне забезпечення діяльності працівників соціально-психологічної служби закладів освіти району.
2. Сприяння професійному зростанню практичних психологів, соціальних педагогів.
3. Вивчення та узагальнення провідного досвіду практичних психологів та соціальних педагогів.
4. Психологічний супровід роботи з обдарованими дітьми.
5. Спрямування організації виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної та ризикованої поведінки дітей.

Задачі:

1. Підвищення ефективності діяльності шкільних психологів і соціальних педагогів у закладах загальної середньої освіти.
2. Діагностика особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій та соціального статусу учнів, виявлення творчих здібностей, вад і проблем соціального розвитку дитини.
3. Формування особистості випускника: Суспільно-громадського досвіду, національної самосвідомості; розвиток, стимуляція та реалізація творчого потенціалу.
4. Впровадження в практику методик з профілактики суїцидальної поведінки, стресів, комп’ютерної залежності; попередження насильства в школі та сім’ї, найгірших форм праці; розробка профілактичних та корекційних програм у роботі з дітьми-інвалідами.
Кiлькiсть переглядiв: 1524