/Files/images/vihovna_robota/виховна.jpg

Метою національного виховання є набуття молодими поколіннями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури національних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, які об'єднуються в пріоритетні виховні напрями: розумове, патріотичне, моральне, правове, трудове, екологічне, художньо-естетичне, фізичне, статеве виховання.

Виховна стратегія освіти Слобідського району спрямована на реалізацію головної мети виховного процесу – «…формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал». Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Головні завдання виховної роботи:
• формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;
• виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури свого народу;
• створення умов для самореалізації особистості, її здібностей, суспільних та власних інтересів;
• виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

Фундаментом організації виховної роботи у закладах освіти Слобідського району є Конвенція ООН про права дитини (ратифіковано Постановою ВР № 789-XII від 27.02.91), Декларація прав людини (прийнято Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р), Національна доктрина розвитку освіти України (затверджено указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002), Концепція виховання дітей та молоді у національній системі розвитку освіти, Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII, Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 01.12.1998 N 281-XIV, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. №1243), Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки та інші нормативні документи.

Методичним центром Управління освіти адміністрації Слобідського району організована цілеспрямована методична робота з керівними та педагогічними кадрами загладів загальної середньої та позашкільної освіти району щодо реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення, підвищення професійної майстерності, активізації творчого потенціалу заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників, педагогів – організаторів, керівників гуртків, кураторів органів учнівського самоврядування. Проводяться теоретичні семінари, семінари – практикуми, «круглі столи», заочні педагогічні читання, засідання творчих груп тощо. З 2014 року на постійній основі діють районна «Школа куратора ДЮГО», консультативний пункт для малодосвідчених класних керівників «Сучасні підходи щодо організації виховної роботи в класі».
Кожним закладом освіти обрано пріоритетні напрямки виховної роботи і створено оптимальні умови для самореалізації кожного учня, нагромаджено позитивний досвід за різними напрямами виховання.

З метою забезпечення ефективної реалізації «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» педагогічні та учнівські колективи закладів освіти району беруть активну участь у виховних заходах різних рівнів та мають перемоги в районних, міських конкурсах.

Традиційним є проведення у закладах освіти району виховних заходів, присвячених державним святам: Дню Соборності України, Дню прав людини, Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дню захисника України, Міжнародному жіночому дню, Річниці аварії на ЧАЕС, Дню визволення України від фашистських загарбників, Дню матері, Дню миру, святу Останнього дзвоника та випускним вечорам, Дню Гідності та Свободи, Дню ветерана і людини похилого віку, Міжнародному дню інваліда та інші.

Із метою формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у закладах загальної середньої освіти району проводяться заходи, що стали традиційними: зустрічі лідерів учнівського самоврядування з представниками влади та депутатами різних, щорічний районний конкурс «Міс та Містер Толерантність», районний тиждень толерантності, декада добрих справ, Марафон доброти, районні волонтерські акції.

З огляду на важливу проблему виховання в учнів любові до Батьківщини, рідного краю, поваги до старшого покоління, ветеранів Другої Світової війни, дітей війни, формування в учнів національної свідомості і самосвідомості, ціннісного ставлення до суспільства і держави патріотичне виховання учнівської молоді було пріоритетним у системі виховної роботи району: розроблено плани заходів, налагоджено зв'язки з організаціями ветеранів України, учасниками локальних війн, громадськими організаціями миротворців. Функціонує районна мережа Шкіл миру до складу якої входять 20 ЗЗСО району. На базі ХЗОШ № 102, ХЗОШ № 90, ХГ № 82 сформовано загони юних миротворців.

Значна увага приділяється розвитку учнівського самоврядування. Осередки учнівського самоврядування закладів освіти беруть активну участь у роботі Харківської міської організації учнівського самоврядування.

На виконання заходів проекту «Національно-патріотичне та громадянське виховання» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки майже в усіх закладах загальної середньої освіти району створено кабінети учнівського самоврядування, є свої творчі наробки по роботі дитячих організацій.

Відповідно до плану роботи Управління освіти у рамках програми організовано роботу районної Ради кураторів. Працює міжшкільна Рада старшокласників у межах освітнього округу «Сузір’я» Слобідського району. Функціонує районний Клуб «Лідер».
У 2014 році відбулося удосконалення моделі районної організації самоврядування, яка базується на центрах, відповідальних за окремі напрямки діяльності шкільних ДЮГО. Продовжується накопичення ідей та проектів у районному банку учнівських ініціатив.

Активно працює районна мережа євроклубів, до складу якої входить 13 євроклубів ЗЗСО №№ 60, 68, 77, 78, 82, 83, 91, 94, 95, 102, 114, 178, Харківський колегіум, учні яких беруть активну участь у міських, обласних, Всеукраїнських та міжнародних проектах, налагоджують міжрегіональні та міжнародні зв'язки з євроклубами України та Європи, Корпусом миру, представництвом Європейського Союзу в Україні, Українською асоціацією європейських студій.
Постійно оновлюються нормативно-правова база діяльності учнівського самоврядування, банк даних про органи учнівського самоврядування, районний банк учнівських ініціатив.

Дані про Шкільні Євроклуби у закладах загальної середньої освіти Слобідського району м. Харкова станом на 01.10.2020 року
Кiлькiсть переглядiв: 2898