Стратегія розвитку Центру молодіжних ініціатив Харківської міської організації учнівського самоврядування на 2018-2022 роки

Місія організації: сприяти втіленню кращих ідей та проектів учнівської молоді у громадське життя міста Харкова.

Стратегія організації: створення умов для цілеспрямованого розвитку учнівської молоді, як особистості продуктивно-діяльністного типу.

Стратегічна ціль

Виховання в учнів позиції громадянської активності та підготовка громадських активістів.

Надання можливості школярам реалізувати свої проекти за допомогою залучення до співпраці партнерів.

Стратегічні теми (демонструють наш підхід до досягнення поставлених цілей)

Учнівські проекти.

Соціальна активність.

Ідеологічна визначеність.

Організаційна самодостатність.

Суспільна користь.

Співпраця з партнерами.

Ресурси

Учні, педагогічні працівники, батьківський колектив, представники влади, громадські організації, партнери.

Шляхи реалізації

Заохочення дітей до отримання свого особистого досвіду: співпраці та комунікації, участі у проектній діяльності, розробці та безпосередньо реалізації свого учнівського проекту, набуття сучасних компетенцій критичного та творчого мислення, генерування ідей, презентацій та публічних виступів, уміння працювати в команді та застосовувати різні підходи (проблемно-орієнтовний, системний, інтегральний, сферний, екосистемний) у вирішенні поставлених завдань для реалізації проектів.

Співпраця з громадськими організаціями міста та партнерами над реалізацією учнівських проектів міського «Банку проектів».

Залучення фінансових ресурсів для допомоги школярам реалізувати свої проекти соціально-відповідального бізнесу, благодійних фондів та організацій, які відчувають значимість роботи з підлітками і свою відповідальність перед майбутнім України.

Ключові сфери

Виховання та навчання молодіжних лідерів.

Проектна діяльність.

Співпраця з партнерами щодо реалізації учнівських проектів.

Підвищення рівня розвитку учнівського самоврядування.

Структурні підрозділи

Електронний Банк проектів.

Лабораторія соціального проектування.

Мета та завдання

Формування у молодого покоління патріотизму, толерантності, відповідальності, індивідуальності, готовності до змін, здорового способу життя.

Утвердження національно-політичної свідомості дітей та молоді засобами формування ціннісних орієнтирів, популяризацією національно-культурної спадщини, розширення сфери застосування державної мови.

Обмін досвідом в рамках реалізації молодіжних ініціатив та об’єднання всіх учнівських проектів міста в єдину, повноцінну, структуровану систему, яка допоможе кожному бажаючому приєднатися до проектної діяльності - Банк проектів.

Ключові заходи

Участь у форумі «Велика рада старшокласників» (жовтень), узвітно-виборчій конференції ХМОУС (листопад), конкурсі проектів «Харків очима небайдужих дітей» (березень - квітень), «Фестивальній весті ХМОУС» (травень).

Заняття у «Лабораторії соціального проектування» (за окремим планом).

Крос-культурний проект «Марафон унікальних справ ХМОУС» (грудень).

Співпраця з громадськими організаціями Харкова (за окремим планом).

Проекти (програми)

Міський «Банк проектів» (381 учнівський проект).

«Марафон унікальних справ ХМОУС» (близько 30 проектів).

«Естафета патріотичних справ» (9 проектів).

Інтернет-платформа «Портал Харків’янина».

Конкурс проектів «Харків очима небайдужих дітей».

Міжрегіональний проект «SmART».

«Навчальна проектна гра соціального напрямку».

Проект «Дитячий омбудсмен у школі».

Партнери

Департамент освіти Харківської міської ради та його структурні підрозділи (Управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради).

Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти;

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради.

Харківська міська організація учнівського самоврядування ХМОУС.

Міська батьківська рада.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

Харківська державна академія культури.

Громадська організація «Агенція статегій розвитку».

Ротарі клуб «Харків Мрія».

Ключові показники ефективності

(індикатор успішності)

Збільшення кількості учнівських проектів у міському «Банку проектів».

Рейтингування «Банку проектів» за напрямами проектної діяльності та ступені реалізації учнівських проектів.

Збільшення кількості учасників «Марафону унікальних справ ХМОУС» та конкурсу «Харків очима небайдужих дітей»;

Залучення учнівської молоді до співпраці громадськими організаціями, залучення партнерів до спільної реалізації учнівських ініціатив.

Керівники структурних підрозділів (координатори, консультанти)

Голова Центру молодіжних ініціатив ХМОУС

Куратор Харківської міської організації учнівського самоврядування, методист Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради

Куратор районної організації учнівського самоврядування Слобідського району КРОС, методист методичного центру Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради.

Кiлькiсть переглядiв: 403