ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЦЕНТР
МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УЧНІВСЬКАГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Загальні положення

1.1.Центр молодіжних ініціатив Харківської міської організації учнівського самоврядування (ХМОУС) створений з метою здійснення молодіжної політики та підтримки молодіжних ініціатив в місті Харкові;

1.2.Центр є структурним підрозділом ХМОУС і здійснює свою діяльність під керівництвом куратора організації;

1.3.Центр у своїй діяльності керується законодавчими актами, що регулюють та визначають діяльність дитячих та молодіжних організацій: Загальною декларацією прав людини (1948 р., ст.25 п.2), Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (від 16.12.1966 р.), Конвенцією про права дитини (1989 р.), Конституцією України (ст. 36,37,52), Законом України «Про об'єднання громадян» (1992 р.), Декларацією про загальні засади державної молодіжної політики в Україні (від 15.12.1992 р.), Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (від 05.02.1993 р., ст.13,14,15), Законом «Про дії Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики», Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (01.12.19 98 р., ст. 3,7,8,9,10,11), законом «Про позашкільну освіту» (в редакції Законів України 05.09.2017р.) та цим положенням, враховуючи пріоритети розвитку молодіжної політики міста Харкова.

2. Основні завдання та функції Центру

2.1.задачамі Центру є:

2.1.1.створення умов і гарантій для самореалізації і становлення молодих людей;

2.1.2.забезпечення реального дотримання інтересів і прав молоді на території міста Харкова;

2.1.3.залучення молоді до вирішення соціальних, економічних та суспільних завдань у місті;

2.1.4.духовний, патріотичний та інтелектуальний розвиток молоді;

2.1.5.підтримка і реалізація науковозначущих ініціатив в області соціального захисту молоді та розвитку сфери дозвілля;

2.1.6.взаємодія зі структурними підрозділами Харківської міської організації учнівського самоврядування, освітніми установами міста Харкова з питань, віднесених до компетенції Центру;

2.1.7.коордінація діяльності організацій учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти у руслі вирішення молодіжних проблем;

2.2.для досягнення встановлених цим Положенням цілей Центр виконує такі функції:

2.2.1.участь у районних і міських заходах по роботі з дітьми та молоддю;

2.2.2.підтримка молодіжних і дитячих об'єднань закладів загальної середньої освіти міста Харкова;

2.2.3.участь в організації дозвілля, відпочинку та зайнятості неповнолітніх;

2.2.4.участь, в межах своєї компетенції, в заходах, спрямованих на реалізацію ініціатив учнівської молоді міста Харкова.

3. Напрями діяльності Центру

3.1.реалізація проектів: конкурс «Марафон унікальних справ ХМОУС», «Банк проектів», «Лабораторія соціальних ініціатив»;

3.2.підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та рухів, молодіжних засобів масової інформації.

4. Обов'язки і права Центру

4.1.обов'язки:

4.1.1. формування єдиного загальноміського «Банку проектів» молодіжних ініціатив міста Харкова на підставі даних, що надаються районними організаціями учнівського самоврядування міста Харкова;

4.1.2.звіт про свою діяльність на щорічній звітно-виборчої Конференції Харківської міської організації учнівського самоврядування;

4.1.3. надання постійного доступу до «Банку проектів» на основі Internet ресурсів за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/14xoZllZ78lsCWBb9DOXh4tx1buTgOsrs_0XgtXKFnWs/edit#gid=0 ;

4.2. мають право:

4.2.1. взаємодіяти з Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківського міського ради;

4.2.2.співпрацювати з районними організаціями учнівського самоврядування та організаціями учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти міста Харкова;

4.2.3.пропонувти для реалізації на міському рівні проекти різних напрямків, ініційовані учнівською молоддю міста Харкова.

5. Керівництво та структура Центру

5 .1.Центр створений на підставі статуту ХМОУС;

5 .2.структура затверджується членами Координаційної ради ХМОУС;

5.3.очолює Центр голова, який обирається на посаду шляхом відкритого голосування серед членів Координаційної ради ХМОУС;

5 .4. голова розподіляє функціональні обов'язки між членами Центру.

Кiлькiсть переглядiв: 263