Положення про міський конкурс учнівських проектів
«Марафон унікальних справ ХМОУС» 2019
р.


1. Основні положення

1.1. Міський конкурс учнівських проектів «Марафон унікальних справ ХМОУС» (далі - Конкурс) спрямований на підтримку ініціатив учнів закладів загальної середньої освіти міста Харкова по розробці та реалізації соціальних, дослідницьких, творчих, волонтерських та інших проектів.

1.2. Мета Конкурсу - виховання активної громадянської позиції учнів, залучення до практичного вирішення актуальних соціальних проблем міста, підтримка і розвиток дослідницької та проектної діяльності обдарованої молоді.

1.3. Основні завдання Конкурсу:

- виявлення і розвиток здібностей обдарованих учнів, сприяння реалізації їх здібностей;

- активізація командної роботи і науково-дослідницької діяльності учнів закладів загальної середньої освіти міста Харкова;

- підтримка інноваційних ідей учнівської молоді та застосування їх для вирішення проблем місцевого характеру;

- створення умов для систематичного взаємодії між учнями, науковцями, органами місцевого самоврядування.

1.4. Загальне керівництво проведенням Конкурсу здійснюється Харківською міською організацією учнівського самоврядування (далі - ХМОУС).

1.5. Організаційне та методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснюється Центром молодіжних ініціатив ХМОУС.

1.6. У Конкурсі можуть брати участь учні закладів загальної середньої освіти міста Харкова незалежно від форм їх власності та підпорядкування.

1.7. На Конкурс можуть бути представлені індивідуальні або колективні проекти.

2. Організаційний комітет і експертна рада

2.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет) з проведення міського конкурсу учнівських проектів «Марафон унікальних справ ХМОУС».

2.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце і дату проведення всіх етап конкурсу, забезпечує організаційну підготовку, створює імідж Конкурсу, інформує про його результати.

2.3. Оргкомітет має право вносити зміни в порядок проведення Конкурсу в разі об'єктивних непередбачуваних обставин.

2.4. Для оцінювання представлених на Конкурс проектів, при ХМОУС створюється Експертна рада з числа членів Координаційної ради ХМОУС.

3. Порядок проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в три етапи:

- І етап (відбірковий) - до 15 листопада 2018 року;

- ІІ етап (районний) - до 15 грудня 2018 року.

- ІІІ етап (презентація-захист проектів) - до 30 січня 2019 року.

3.2. Під час відбіркового етапу проекти (необмежену кількість від закладів загальної середньої освіти), подані на Конкурс, розглядаються, проходять відбір і оцінюються відповідно до критеріїв, зазначених у п.5 даного Положення, організаціями учнівського самоврядування закладів загальної середньої освіти районів міста Харкова та відбираються учасники ІІ етапу Конкурсу.

3.3. До ІІ етапу Конкурсу допускаються проекти (необмежену кількість від закладів загальної середньої освіти), які набрали найбільшу кількість балів у відбірковому етапі, будучи оціненими за відповідними критеріями, зазначеними в п. 5 даного Положення, районними учнівськими організаціями самоврядування міста Харкова.

3.4. До участі в ІІІ етапі Конкурсу допускаються учнівські проекти (в кількості не більше 4 проектів від району), які набрали найбільшу кількість балів за результатами ІІ етапу.

3.5. Під час ІІІ етапу учасники Конкурсу представляють свої проекти у формі презентації-захисту з використанням мультимедійної техніки. Час презентації - до 5 хвилин.

4. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Проект повинен бути актуальним дослідженням з обраної теми, містити обгрунтовані висновки і конкретні пропозиції з приводу його реалізації на практиці.

4.2. Для участі в Конкурсі подається опис проекту відповідно такій структурі:

- опис проблеми, яка вирішується (актуальність проекту);

- цільова аудиторія (на кого розрахований проект);

- сутність ідеї (проекту);

- результати, які будуть отримані (в тому числі обґрунтування їх соціальної значущості і суспільної користі);

- індикатори вимірювання та досягнення результатів;

- опис партнерів і наявних ресурсів (в тому числі короткий опис команди проекту);

- опис процесів (планів) по реалізації проекту (в тому числі опис того, що вже виконано);

- опис того, що не обходимо для реалізації проекту (інформаційна, фінансова, матеріальна допомога, яку необхідно додатково отримати).

4.3. Опис проекту має відповідати таким вимогам: обсяг до 10 аркушів (не рахуючи доповнень) на папері формату А4 з використанням текстового редактора Microsoft Offis Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Роботи подаються в паперовому та електронному варіантах.

5. Критерії оцінювання конкурсних робіт

5.1. Обгрунтування проекту, актуальність ідеї;

5.2. Соціальна значущість проекту, суспільна користь від його реалізації;

5.3. Наявність плану реалізації проекту;

5.4. Визначення очікуваних результатів реалізації проекту;

5.5. Чіткість, логічність і аргументованість викладу матеріалу.

6. Визначення та нагородження переможців

6.1. На підставі рішення експертної ради Оргкомітет визначає переможців Конкурсу;

6.2. Нагородження переможців Конкурсу дипломами проводиться під час звітно-виборчої Конференції ХМОУС.

Центр молодіжних ініціатив ХМОУС

Кiлькiсть переглядiв: 424