Олімпіада з правознавства проводиться серед учнів 9,10,11 класів закладів загальної середньої освіти.
Олімпіада з правознавства проводиться в один тур, який складається з двох форм виконання завдань:
а) тестової (завдання з закритою відповіддю);
б) письмової (завдання з відкритою відповіддю).

Зміст курсу для дев’ятикласників орієнтований переважно на життєві потреби та інтереси учнів 14-15 років, включає вивчення норм права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб, побудований на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань та їхнього соціального досвіду, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Особлива увага буде звертатись на перевірку вміння учнів застосовувати набуті теоретичні знання у розв’язанні юридичних задач і вирішенні правових ситуацій, які побудовані на нормах права, що стосуються неповнолітніх осіб.

У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати знання права на практиці.
Актуальними під час вивчення правознавства є проблеми, що мають практичне значення для учнів.
Під час виконання завдань олімпіади не дозволяється використання текстів Конституції України, кодексів, законів, текстів інших нормативно-правових актів, юридичних словників, підручників, навчальних посібників. Цією літературою потрібно користуватися під час підготовки до олімпіади.

Кiлькiсть переглядiв: 36