Сутність олімпіади з інформатики полягає в тому, що використовуючи засоби програмування, структури даних, необхідно написати оптимальні алгоритми розв’язання складних задач в обмежені терміни в атмосфері суперництва та реалізувати їх конкретною мовою програмування використовуючи комп’ютери, які зчитують з текстових файлів дані і у текстові файли виводять результат обробки цих даних реалізованим алгоритмом.
У шкільному курсі інформатики розділ алгоритмізація та програмування націлений на розвиток здібностей відповідної категорії учнів – підлітків з розвиненим логічним мисленням, підготовленим математичним апаратом, зацікавлених у формуванні себе як майбутніх програмістів. Саме такі учні, як правило, беруть участь в олімпіаді з інформатики.
Обов’язковими для участі в олімпіаді є знання з таких тем:
1. Алгоритми.
2. Програми.
3. Мова програмування.
4. Лінійні програми.
5. Вказівки повторення й розгалуження.
6. Табличні величини.
7. Рядкові величини.
8. Звернення до алгоритмів і функцій.
Основними результатами роботи учасника мають бути:
Під час проведення безмашинного туру:
- стислий словесний опис алгоритму розв’язання задачі та призначення використаних змінних,
- текст програми, що реалізує запропонований алгоритм, який може бути представлений блок-схемою, навчальною алгоритмічною мовою або мовою програмування.
Під час проведення машинного туру:
програма, що реалізує розроблений алгоритм розв’язку задачі на будь-якій мові програмування, передбаченій державною програмою курсу інформатики. Програма повинна бути збережена на зовнішньому носії. Для введення даних та виведення результатів можна використовувати як консоль (клавіатура, монітор), так і зовнішні файли.
Рекомендовано запропонувати учасникам олімпіади на вибір одну з мов програмування (Pascal, C або C++), які будуть використані на IV-му етапі.
Передбачається, що на системі що перевіряє розв’язки учасників будуть встановлені тільки наступні компілятори: Free Pascal 2.0, та GCC 4.1 (або вищих версій), при цьому на робочих місцях учасників дозволяється встановлення додаткових середовищ програмування таких як Visual C++, Delphi, Turbo Explorer, та інші. Програми, що створюються учасниками, повинні бути консольними доданками, відповідати стандарту мов програмування, на яких вони написані, використовувати тільки стандартні бібліотеки, не реалізовувати графічний інтерфейс, та не використовувати системні ресурси, не передбачені завданням.
Не рекомендовано дозволяти учасникам користуватися власною літературою, друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет (крім здачі робіт на систему перевірки), мобільні телефони і таке інше).
Кiлькiсть переглядiв: 26