Складових успішного виступу учнів на Всеукраїнських олімпіадах є багато. Серед найважливіших можна виділити наступні:
- система виявлення талановитих учнів, яка б давала змогу визначити саме тих учнів, які дійсно можуть бути переможцями Всеукраїнських олімпіад;
- наявність вчителів-тренерів, які здатні таких учнів виявити, бажають і можуть працювати з талановитими учнями на Всеукраїнському рівні;
- створення відповідних умов підготовки учнів;
- подолання деяких причин, пов’язаних із самим проведенням олімпіад.
Виявити талановитого учня, далі розвивати його і працювати з ним може лише відповідно підготовлений вчитель-тренер, який сам є фахівцем своєї справи, ентузіаст і не завжди на перше місце ставить матеріальну винагороду. Що стосується учнів, то слід пам’ятати, що складовими їхнього успіху виступають здібності до даного предмету, нестандартність мислення, базова підготовка з економіки та географії, бажання працювати на високому рівні.
Запорукою успіху виступу учнів є правильна організація роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховних закладах:
- по-перше, потрібно орієнтувати учнів на зацікавлення предметом основ економіки та географії, працювати з ними додатково, готуючись до різних конкурсів, конференцій, семінарів тощо;
- виділити в кожному районі, місті базові навчальні заклади, де є вчителі-тренери, здатні працювати на високому рівні та є відповідна навчально-матеріальна база;
- постійно підвищувати загальний рівень вчителів економіки та географії шляхом проведення семінарів із залученням фахівців конкретної галузі;
- організовувати ґрунтовну самостійну роботу із сучасною науковою літературою, періодичними виданнями, довідниками, інтернетом;
- проводити індивідуальні заняття, під час яких розв’язувати задачі економічного та географічного змісту (за збірниками різних видань), здійснювати розбір завдань IV етапів олімпіад;
- заняття мають бути цікавими, діти щоразу повинні поглиблювати та розширювати свої знання;
- постійно організовувати і проводити змагання серед ерудитів;
- постійно спілкуватися з батьками таких учнів і розповідати їм про схильності та здібності, успіхи і проблеми дітей;
- під час організації та проведенні всіх етапів олімпіад необхідно керуватись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади.
Робота з обдарованими дітьми припускає наявність даних про структурно-якісні показники характеристики обдарованості, методики їх виявлення і розвитку, а потім організаційних заходів, у рамках яких і здійснюється практична робота з подальшого розвитку творчих здібностей і обдарованості.
Починати підготовку творчо обдарованих учнів до участі в олімпіадах та турнірах з економіки з психологічних принципів слід з 8-го, а з географії – з 6-го класу і працювати в системі до 11-го класу. Так формується група учнів з поглибленим вивченням економіки та географії.
Комплектувати олімпіадні завдання кожного етапу за умови системного засвоєння знань слід не тільки з урахуванням знань і вмінь, сформованих з початку певного навчального року, але і за всі попередні роки навчання.


Як успішно виконати теоретичні завдання?

(Пам’ятка учасникові олімпіади)

Завдання теоретичного туру, як правило, виконують у зошиті в клітинку. Перша (лицева) сторінка зошита не заповнюється, вона призначена для виставлення оцінок членами журі. Відповідаючи письмово на завдання, не забувайте залишати поля (навіть якщо вони не проведені). На них члени журі роблять помітки і зауваження. Будь-які виділення тексту, відповіді іншим кольором, підкреслювання, а також будь-які сторонні позначки у роботі не допускаються.
Починайте давати відповідь з будь-якого за черговістю завдання, пронумерувавши його цифрою, якою воно позначене в комплексі завдань (одні з учасників вирішують починати з найскладнішого завдання, інші дають відповідь на те з них, яке вони найкраще знають). Кожне нове завдання слід починати з нової сторінки. Не залишивши місця після відповіді на попереднє питання, ви можете пізніше згадати важливу інформацію, але записати її не зможете. Різні дописки й виправлення погіршують загальне враження членів журі про вашу роботу.
Уважно прочитайте й усвідомте суть отриманого завдання. Дуже часто учасник отримує низьку оцінку через те, що не цілком зрозумів суть питання. І його зусилля пропадають марно. На чернетці складіть план відповіді. На питання слід відповідати строго по його суті, конкретно, але якомога більш точно й повно. Не потрібно викладати матеріал, який прямо не стосується теми завдання – вам може не вистачити часу на виконання інших завдань. Пам’ятайте, що слід чітко давати визначення понять, аргументувати положення, що доводяться прикладами, де потрібно – поясненнями; у кінці виконаного завдання робити узагальнення й висновки. Якщо завдання складається з кількох підзавдань, то відповіді необхідно давати на кожне з них.

Як успішно виконати практичні завдання?
(Пам’ятка учасникові олімпіади)

Задачі рекомендуємо спочатку виконувати на чернетці. У чистовому варіанті слід вказувати не лише відповідь на задачу, але й записувати всі послідовні кроки (дії), які ви виконували під час її розв’язку. Навіть якщо ви дали неправильну відповідь на задачу, але вона розв’язувалась в логічній послідновності, то оцінка за її виконання буде знижена не так суттєво. Намагайтеся знайти найбільш короткий спосіб розв’язку задачі. За наявності часу, крім того, запропонуйте кілька варіантів розв’язку цієї задачі. Члени журі високо оцінюють і оригінальність у розв’язуванні задач. Хід розв’язку задачі можна ілюструвати графічними замальовками.
Під час виконання завдання за тематичною картою вивчіть її легенду.
Порівняльні характеристики (за типовим чи самостійно складеним планом) краще виконувати у вигляді таблиці. Звертайте увагу на найбільш істотні ознаки у порівняннях. Дотримуйтесь типових планів характеристик географічних об’єктів і явищ.
Під час виконання роботи на контурній карті у верхній лівій частині аркуша підпишіть назву роботи, а в нижній частині оформіть її легенду. Усі надписи на роботах районного й обласного етапів олімпіади слід робити авторучкою (шкільного етапу – простим м’яким олівцем). Надписи повинні бути чіткими. Назви річок, гірських пасом, заток морів підписуються паралельно їх напряму. Якщо назва об’єкта не поміщається на карті, то біля нього ставлять цифру, а в легенді до карти пояснюють, якому об’єкту чи явищу відповідає ця цифра. Назви міст, островів, озер тощо розміщують приблизно по паралелі (горизонтально). Не забувайте за потреби використовувати загальноприйняті умовні знаки, символи, скорочення.
Графічні роботи виконуйте акуратно й чітко. Загальний вигляд роботи має бути зручним для читання. Тому обирайте оптимальний для розміру сторінки масштаб зображення. Не забувайте застосовувати різні картографічні способи зображення географічних об’єктів і явищ (якісного фону, ареалів, ізоліній, картограм і картодіаграм, спосіб значків, спосіб лінійних знаків та знаків руху). За необхідності, робіть короткі пояснювальні підписи.
Кiлькiсть переглядiв: 31