Проведення змагань

Учасники олімпіад до початку змагань мають бути ознайомлені з порядком і умовами їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального заохочення.
Учасники олімпіад повинні суворо дотримуватися вимог їх проведення, норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані.
Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у перебіг змагань , перевірку робіт та розгляду апеляцій.
Перед початком олімпіад проводяться інструктажі щодо порядку і умов проведення. Виконання завдань організовується окремо для учнів кожної паралелі класів. Кожна з груп працює в окремих аудиторіях: дітьми у цей час опікуються педагоги-спостерігачі.

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ

Шановний друже! Щиро вітаємо Вас – учасника учнівської олімпіади.
У олімпіаді беруть участь учні, які представляють школи району.
Інтелектуальні змагання будуть проходити протягом 3-х годин. Виконувати роботу Ви будете на розданих аркушах. Порядок виконання завдань можете обирати самостійно. Завдання записується за тим номером, за яким воно вказано. Писати можна тільки ручкою, розбірливо, акуратно, без виправлень. Внесення позначок, що можуть сприяти дешифровці роботи, не дозволяється.
Під час виконання завдань кожен учасник олімпіади має право вийти з класу після повернення учня, який виходив раніше. При цьому робота, на якій зазначається час відсутності, залишається в класі.
Категорично забороняється користуватися мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку.
Для кожного завдання вказано максимальну кількість балів, яку Ви можете отримати за правильну відповідь. За сумою балів буде визначено переможців змагань.
Бажаємо Вам успіху!

Пам’ятка вчителя-спостерігача

У кожній групі учасників під час виконання завдань має знаходитися вчитель-спостерігач.
Перед початком спостерігачі мають перевірити присутність учасників зі своєї групи за списком.
Під час виконання завдань учні повинні сидіти за партами по одному.
Завдання виконуються лише ручкою. На всі запитання учнів необхідно відповідати вголос. Роботу кожного учасника слід приймати особисто.
Питання для підготовки до Всеукраїнської олімпіади з фізики охоплюють вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу фізики відповідно до навчальної програми за попередні роки навчання та з розділів, тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади, а саме:
7 клас.
Розділ 1. «Починаємо вивчати фізику».
Розділ 2. «Будова речовини» (з теми «Фізичне тіло і речовина» – по тему «Дифузія» включно).
8 клас.
Розділ 1. «Механічний рух».
Розділ 2. «Взаємодія тіл» (з теми «Взаємодія тіл» – по тему «Прості механізми» включно).
9 клас.
Розділ 1. «Електричне поле».
Розділ 2. «Електричний струм» (з теми «Електричний струм» – по тему «Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола» включно).
10 клас.
Розділ 1. «Кінематика».
Розділ 2. «Динаміка» (з теми «Механічна взаємодія тіл» – по тему «Закон всесвітнього тяжіння» включно).
11 клас.
Розділ 1. «Електромагнітна індукція».
Розділ 2. «Механічні коливання і хвилі»
Кiлькiсть переглядiв: 35