ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проводиться в три тури: тести, теоретичний та практичний.

Тести складаються з двох груп завдань (залежно від складності): А, Б.
Група А – це завдання множинного вибору, тобто такі, в яких необхідно відмітити правильну відповідь із запропонованих п’яти варіантів.
Групу Б склали питання, де правильними можуть бути декілька відповідей. Всі частини тестового туру розпадаються на спеціальні розділи, співвідношення між якими визначається встановленим регламентом, який зазначено в таблиці 1.
Для ІІ (теоретичного) етапу олімпіади характерні такі типи завдань:
• завдання, що мають, головним чином, мету відтворення знань, пояснення того чи іншого біологічного явища;
• завдання, що вимагають від учасників залучення знань з інших навчальних дисциплін, та, на їх основі, формулювання власних висновків;
• завдання, що вимагають від учасників уміння розмірковувати, зіставляти факти, висловлювати судження під час розгляду різних точок зору на предмет дослідження;
• завдання, які передбачають формулювання гіпотези на основі експериментальних даних.
Наприклад. Запропонуйте гіпотезу, яка пояснює регуляцію дихання у людини за таких умов: а) під час глибокого тривалого дихання людина може знепритомніти і у неї зупиниться дихання; б) перша допомога потерпілому від електричного струму, обгорілому, утопленому – це вдихання через рот великої кількості повітря з легенів здорової людини.
Аналізуючи відповіді на такі питання, можна зробити висновки про вміння учнів порівнювати експериментальні дані, наведені в умовах завдань, використовуючи при цьому знання з інших розділів біології та з інших наук. Слід також звертати увагу на те, наскільки запропонована гіпотеза є біологічно можливою.
Практичний (ІІІ тур) складається із завдань, які мають на меті визначити практичні вміння учнів. Тому оргкомітету необхідно забезпечити всіх учасників обладнанням, яке необхідне для виконання завдань олімпіади, а саме:
• живий та гербарний матеріал вищих рослин (листя, живці, квітки);
• скелети різних хребетних тварин;
• вологі препарати різних класів тварин;
• постійні препарати тканин рослин та тварин;
• мікроскопи, лабораторне обладнання та скальпелі.

Перелік тем, за якими будуть складатися завдання:


8 клас. Біологія рослин. Біологія тварин.
9 клас. Біологія рослин. Біологія тварин.
Людина. Організм людини як біологічна система.
10 клас. Біологія рослин. Біологія тварин. Еволюція.
Людина. Анатомія та фізіологія людини.
Основні властивості організмів.
Універсальні властивості організмів (клітина). Вірусологія.
11 клас. Біологія рослин.
Генетика. Селекція. Генотип.
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів.
Вірусологія.
Кiлькiсть переглядiв: 14