Ціннісні орієнтації організаційно-методичного супроводу обдарованої дитини в освітньому середовищі району

Тесленко Ольга Владиленівна,
методист методичного центру управління освіти
адміністрації Комінтернівського району міста Харкова


Таланти народжуються рідко, а геніїв узагалі за всю історію людства було не більше 400. І масова школа, звичайно, зіштовхується з проблемою, яка не стільки пов'язана з геніальністю, скільки з раннім виявленням і розвитком здібного учня.

Тому, представляючи систему роботи з обдарованими дітьми, хотілося б підкреслити думку про роботу з усіма дітьми, а говорячи про обдарованих, мати на увазі дітей, що володіють певними здібностями.
Один із шляхів наближення до вирішення проблеми виявлення й розвитку обдарованості є створення шкіл нового типу. Однак, відкривши чимало гімназій, ліцеїв, шкіл із поглибленим вивченням предметів для розвитку обдарованих дітей, освітня система суттєво не змінила ні змісту, ні методики навчання таких дітей, – це факт, який відчутний у системі роботи з обдарованими дітьми.

Але цей факт виправдовується самим життям – обдарованість серед нас, разом з нами, в масовій школі; її треба тільки вчасно виявляти й розвивати, і на цьому шляху існують проблеми, які породжуються такими протиріччями:
 між зростаючими потребами в талановитих, ініціативних людях і відсутністю цілісної ефективної системи виявлення й професійного методичного та педагогічного супроводу розвитку обдарованих дітей;
 між існуючим науково обґрунтованим методичним і технологічним забезпеченням практичної діяльності тих, хто працює з такою категорією дітей, і загальновизнаною парадигмою - потребою в спеціально організованому багаторівневому й багатофункціональному збагаченні освітнього середовища розвитку здібних та обдарованих дітей;
 між існуючою спрямованістю педагогічних зусиль частіше на організацію заходів і включення дитини в них та створенням для обдарованої дитини мотиваційного компоненту в процесі її розвитку й можливостей відстеження індивідуальної траєкторії її особистісного просування;
 між потребою у кваліфікованій діяльності педагогів, психологів стосовно обдарованих дітей і відсутністю орієнтованих на це програм підвищення кваліфікації педагогів, практичних психологів та умов отримання додаткової освіти.
Але ж педагогічна спільнота не стоїть на місці і означені протиріччя останнім часом в деякій мірі усуваються за такими напрямами:
 відчутна зміна у змісті освіти (навчальні програми, можливість вибору підручників), спрямованого на задоволення потреб обдарованості;
 зміна в організації навчально-виховного процесу не тільки в гімназіях, ліцеях, а й в загальноосвітніх навчальних закладах, невід'ємним аспектом якого є обов'язкова робота вчителів з обдарованими дітьми;
 поява в системі роботи багатьох педагогів інноваційних технологій щодо організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, спрямованих на розвиток особистісних обдарувань;
 накопичується досвід подолання особистісних проблем обдарованих.
Система роботи з обдарованими дітьми, що склалася в районі, орієнтується на вирішення проблеми особистісного розвитку обдарувань і досягнення успіху окремою дитиною у вибраному напрямі навчальної діяльності.


Першим кроком діяльності методичного центру управління освіти стало вивчення аналізу існуючого освітнього середовища з точки зору забезпечення організаційних, змістовних та інших навчальних умов для обдарованої дитини.
У районі розвинена інфраструктура закладів освіти - 15 дошкільних навчальних закладів, 19 державних навчальних закладів, із них - 4 гімназії, 1 ліцей, 2 спеціалізовані школи, 1 НВК та 11 загальноосвітніх шкіл. Для задоволення різнобічних освітніх можливостей молоді в районі створені умови для залучення до занять спортом (ДЮСШ №6), технічною працею (СЮТ №3), музичним мистецтвом (Дитяча школа мистецтв № 5), для розвитку інтелектуальних та художньо-естетичних здібностей (ЦДЮТ № 4).
Для забезпечення методичного супроводу щодо виявлення й розвитку обдарувань була розроблена модель визначальних інноваційних методів, прийомів, за якими виявляються й розвиваються здібності дитини з дитячого садочка до закінчення школи й вступу до вищого навчального закладу:

Стан роботи з Обдарованою молоддю

Кiлькiсть переглядiв: 45