НАКАЗ "Про проведення районного етапу міського конкурсу «Учень року-2012»

Умови проведення

міського конкурсу «Учень року 2012»

1. Загальні положення

1.1. Міський конкурс «Учень року – 2012» (далі Конкурс) проводиться серед учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів на виконання заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

1.2. Загальне керівництво та координацію проведення Конкурсу здійснює Департамент освіти Харківської міської ради.

1.3. Конкурс проводиться за номінаціями:

- «Інтелектуал року»;

- «Лідер року»;

- «Творча особистість року»;

- «Спортсмен року».

2. Мета та завдання Конкурсу

2.1. Метою Конкурсу є створення сприятливих умов для самовизначення і самореалізації учнів 10-11-х класів, підтримки та стимулювання розвитку обдарованої молоді міста.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

- популяризація ефективних форм та напрямів роботи з обдарованою молоддю;

- активізація та стимулювання потенційних можливостей обдарованих учнів, залучення їх до активної участі в конкурсах і змаганнях;

- сприяння активізації та модернізації всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями,

- залучення обдарованих школярів до системи громадських і творчих взаємовідносин;

- розвиток соціальної активності учнів;

- піднесення статусу обдарованої молоді та її наставників.

3. Оргкомітет та журі Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет і журі, склад яких затверджується наказом Департаменту освіти Харківської міської ради.

3.2. Оргкомітет визначає порядок, форми, місце, дату проведення всіх етапів Конкурсу, забезпечує організаційну підготовку заходів Конкурсу, оприлюднює його результати.

3.3. Оргкомітет має право вносити зміни до порядку проведення ІІІ (міського) туру Конкурсу в разі об’єктивних непередбачуваних обставин.

3.4. Оргкомітет створює творчу групу для проведення фінального туру Конкурсу з числа спеціалістів, художників, режисерів, веде переговори зі спонсорами, взаємодіє із засобами масової інформації, видає та розповсюджує інформаційні матеріали.

3.5. Оргкомітет направляє до методичних кабінетів управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради інформацію щодо підсумків конкурсу.

3.6. Журі Конкурсу розробляє завдання, критерії оцінювання та протоколи, оцінює досягнення учасників Конкурсу, визначає переможців.

3.7. Членами журі можуть бути працівники освітніх, наукових і методичних установ, учні – переможці Конкурсу попередніх років, члени Харківської міської організації учнівського самоврядування.

4. Учасники Конкурсу

У міському конкурсі «Учень року – 2012» можуть брати участь учні 10-11-х класів навчальних закладів усіх типів та форм власності за поданням управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

До участі в конкурсі не допускаються переможці попередніх років.

5. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Конкурс проводиться у два тури:

- ІІ (районний) тур – лютий-березень 2012 року;

- ІІІ (міський) тур – березень-квітень 2012 року.

5.2. Для участі у ІІІ (міському) турі Конкурсу управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради направляють по одному переможцю ІІ (районного) туру Конкурсу в кожній номінації. Навчальні заклади міського підпорядкування направляють для участі у ІІІ (міському) турі Конкурсу переможців шкільного туру.

5.3. ІІІ (міський) тур Конкурсу складається із трьох етапів:

І етап конкурс портфоліо конкурсантів, у якому оцінюється опис діяльності та досягнень за представленими документами й матеріалами. На загальному засіданні кожен із членів журі за протоколом оцінює роботи учасників конкурсу, стисло дає характеристику робіт та обґрунтовує свої оцінки. Після обговорення за сумою балів визначаються кращі роботи.

Учні, які за підсумками конкурсу портфоліо набрали найбільшу кількість балів, стають учасниками другого етапу міського конкурсу «Учень року-2012».

ІІ етап– тестування щодо виявлення рівня знань згідно із заявленою номінацією.

Кількість учасників ІІ та ІІІ етапів визначається рішенням журі.

ІІІ етап– інтелектуальний турнір, який складається із самопрезентації, інтелектуальних та творчих змагань. Під час турнірних змагань журі за відповідними протоколами оцінює знання, культурний та інтелектуальний рівень розвитку претендентів. За сумою трьох етапів визначається по 5 переможців у кожній номінації.

Фінал Конкурсу проводиться у формі фестивалю, під час якого проходить нагородження переможців.

6. Перелік матеріалів учасника Конкурсу

6.1. Для участі в ІІІ (міському) турі Конкурсу претенденти подають до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Харківської міської ради:

- заяву на ім’я голови оргкомітету про участь у Конкурсі (додаток №1);

- анкету учасника Конкурсу (додаток №2);

- кольорову фотографію розміром 9х13;

- лист-представлення управління освіти адміністрації району Харківської міської ради, що містить висновок про результативність навчальної, громадської, культурної або спортивної діяльності претендента;

- портфоліо досягнень конкурсанта.

6.2. У матеріалах портфоліо надається інформація про навчальні досягнення учнів за всі роки навчання та відповідно до номінації інформація про:

- досягнення у районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та турнірах, інтелектуальних конкурсах; участь у роботі наукових товариств, науково-практичних семінарів та конференцій; наявність публікацій власних творів, теоретичних, практичних наробок або винаходів (номінація «Інтелектуал року»);

- участь у семінарах, конференціях, форумах, фестивалях громадсько-політичного характеру, соціальних проектах; індивідуальний вклад учнів у громадську роботу, їх діяльність в учнівському самоврядуванні; наявність публікацій власних творів, досягнення у районних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах та турнірах, конкурсах(номінація «Лідер року»);

- результативність участі в творчих конкурсах, фестивалях, концертах; наявність публікацій власних творів, персональних виставок, сольних концертів, дисків; участь у діяльності творчих колективів, творчих проектах, семінарах, конференціях; досягнення у районних, міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та турнірах, інтелектуальних конкурсах (номінація «Творча особистість року»);

- досягнення в спортивних змаганнях районного, міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; наявність спортивного звання та розряду; активність та результативність роботи з пропаганди здорового способу життя; досягнення у районних, міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіадах та турнірах, інтелектуальних конкурсах (номінація «Спортсмен року»).

7. Визначення та нагородження переможців

7.1. Переможцями міського конкурсу «Учень року – 2012» стають конкурсанти, які набрали найбільшу кількість балів за підсумками трьох етапів міського туру Конкурсу.

7.2. Переможці нагороджуються сертифікатами Харківського міського голови, листами-подяками батькам, пам’ятними подарунками або грошовою винагородою.

7.3. Спонсори Конкурсу та інші організації й приватні особи можуть встановлювати свої індивідуальні призи переможцям.

7.4. Переможцям надаються переваги при призначенні стипендій Харківського голови «Обдарованість».

8. Фінансування Конкурсу

8.1. Фінансування міського конкурсу «Учень року – 2012» здійснюється в межах кошторису витрат на виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки

8.2. Для покриття витрат на проведення Конкурсу можуть використовуватися кошти цільових відрахувань підприємств і організацій, внески спонсорів та інші надходження від фізичних та юридичних осіб.

8.3. Залучені кошти витрачаються на призи переможцям, оплату роботи журі та організаційні витрати.

Кiлькiсть переглядiв: 42