Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах області у 2011/2012 навчальному році

Нормативна база:
- закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»;
- закони України «Про позашкільну освіту» (22 червня 2000), «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» (02 червня 2005);
- Указ Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», від 27.08.2010 № 769 «Про внесення змін до Положення про позашкільний навчальний заклад», від 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу», від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;
- постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення», від 03.09.2008 №779 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 №1251»;
- Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 № 1133;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 № 822 «Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів»;
- накази Міністерства освіти і науки України від 12.07.2001 № 510 «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту», від 24.03.2003 № 161 «Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту»;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 № 238 «Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків»;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2006 № 237 «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України»,
- накази Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах», від 10.12.2008 № 1123 «Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах»;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України»;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1010 «Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання»;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11.2009 № 1022 «Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів»;
- наказ Міністерства освіти і науки України від 11.03.2010 № 202 «Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи Міністерства освіти і науки України»;
- постанова Головного державного санітарного лікаря залізничного транспорту України від 12.04.2010 №150-ЦСАН «Про гігієнічні вимоги до умов перевезення залізничним транспортом організованих дитячих колективів»;
- лист Міністерства освіти і науки України від 01.09.2008 № 1/9-548 «Рекомендації щодо формування штатних розписів позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України»;
- лист Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 №1/9-286 (рекомендації щодо порядку організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді для використання навчальними закладами);
- листи Міністерства освіти і науки України від 16.06.2007 №1/9-378, від 28.07.2008 №7/1-15-2-1290 (рекомендацій про впорядкування закордонних поїздок неповнолітніх громадян України);
- лист Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 17.09.2009 № 3272 «Про затвердження Положення про Центр Патріотичного виховання»;
- методичний лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 1.4/18-2569 «Про підготовку до серпневих конференцій»;
- накази Головного управління освіти і науки від 26.02.2010 №96 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах»; від 04.04.2008 № 162 «Про затвердження Плану організаційно-практичної роботи Головного управління освіти і науки на виконання основних заходів Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну»;
- наказ Головного управління освіти і науки від 30.03.2011 № 186 «Про затвердження Плану заходів з учнівською і студентською молоддю з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки»;
- листи Головного управління освіти і науки від 27.10.2010 № 01-35/5615 «Про порядок організації екскурсійних поїздок та туристських подорожей організованих груп учнівської молоді», від 24.12.2010 № 01-38/6831.
У 2011/2012 навчальному році навчально-виховний процес у позашкільних навчальних закладах здійснюватиметься за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676.
Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році має стати забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.
Потребує удосконалення робота методичної служби позашкільного навчального закладу, використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в системі методичної роботи з педагогічними працівниками, надання індивідуальної допомоги у професійному самовдосконаленні педагогів.
Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особистості вимагають від педагогічних працівників науково-педагогічно обґрунтованих підходів до організації виховної роботи у позашкільних навчальних закладах.
Необхідно посилити увагу до збереження позашкільних навчальних закладів і педагогічних кадрів, а також залучення більшої кількості дітей до гурткової роботи відповідно до їх інтересів, здібностей та обдарувань. Залучення дітей та підлітків до участі в гуртках за напрямами позашкільної освіти є також дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді.
У відповідності до вимог сьогодення потребує посиленої підтримки дослідницька, експериментальна, пошукова робота дітей, відкриття гуртків науково-технічного, дослідницько-експериментального напрямів.
Звертаємо увагу керівників позашкільних навчальних закладів на активізацію роботи в секціях Харківського територіального відділення Малої академії наук, розширення співпраці з вищими навчальними закладами. Як свідчить аналіз діяльності Харківського територіального відділення МАН значні досягнення мають науково-дослідницькі роботи учнів, які підготовлені у тісній співпраці позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області.
Одним з ефективних напрямів позашкільної освіти, який має потужний виховний потенціал, є дитячо-юнацький туризм і краєзнавство. Необхідно підтримувати екскурсійну, туристсько-краєзнавчу та пошукову роботу, що проводиться позашкільними навчальними закладами, розвивати мережу гуртків у них. З метою виховання любові до рідного краю, шанобливого ставлення до звичаїв та традицій українського народу запроваджено Всеукраїнську експедицію учнівською та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2010 № 561).
З метою залучення учнівської молоді до активної краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи з вивчення історико-культурної спадщини українського народу та природного різноманіття рідного краю започатковано проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію «Мій рідний край» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.06.2011 № 1/9-425).
У контексті підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді важливою ланкою є підтримка та розвиток діяльності музеїв при навчальних закладах.
Актуальним напрямом виховної роботи залишається військово-патріотичне виховання учнів, формування навичок здорового способу життя, культури здоров’я. У 2011/2012 навчальному році рекомендуємо проводити військово-патріотичні ігри, уроки мужності, брати участь в обласній військово-патріотичній акції «Слобожанські дзвони Перемоги».
Належну увагу необхідно приділити еколого-натуралістичній діяльності учнівської молоді. В навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів важливе місце відводиться безпосередньому спілкуванню дітей з природою через проведення комплексних моніторингових досліджень, розгортання практичної природоохоронної діяльності на територіях природно-заповідного фонду під час виїзних форм навчання: екскурсій, експедицій, польових практик, еколого-оздоровчих наметових таборів тощо, які допомагають дітям пізнати рідний край, виховати бережливе ставлення до природи. Окреме значення має участь дітей у Всеукраїнських екологічних акціях, форумах, конкурсах, проектах. Рекомендуємо проведення інтелектуальних екологічних турнірів на шкільному, районному рівнях, що дасть можливість виявити обдарованих і талановитих дітей, сприяти їх подальшому інтелектуальному зростанню.
Одним із проблемних напрямів позашкільної освіти є науково-технічний, що пояснюється відсутністю належної матеріально-технічної бази для діяльності гуртків зазначеного профілю. Дитяча технічна творчість – це не тільки вид діяльності, спрямований на ознайомлення учнів з різноманітним світом техніки та розвиток їх здібностей, але й один з ефективних методів трудового виховання і політехнічної освіти. Розширення мережі гуртків науково-технічного напряму - першочергове завдання керівників комплексних позашкільних навчальних закладів, станцій юних техніків. Необхідно приділити увагу розвитку гуртків основного та вищого рівнів навчання, робота яких є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу.
Найбільше дітей обирають гуртки або творчі об’єднання художньо-естетичного напряму, які працюють на базі будинків (центрів) дитячої та юнацької творчості. Підвищення якості та результативності діяльності творчих колективів повинно бути на контролі як відділу (управління) освіти так і керівника позашкільного навчального закладу.
У позашкільних навчальних закладах необхідно організовувати заходи, спрямовані на виявлення, навчання та підтримку юних лідерів, органів дитячого самоврядування, а також залучення в установленому порядку до дитячих та молодіжних організацій.
Належна увага педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів має бути сконцентрована на роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, для чого необхідно скоординувати спільну діяльність з навчальними закладами інтернатного типу, управліннями у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я.
Потребують розвитку у позашкільних навчальних закладах інформаційні та комунікативні технології, організація дистанційного навчання, в тому числі для дітей з особливими потребами.
Важливим завданням діяльності педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів Харківщини є підвищення власного іміджу на місцевому та обласному рівнях, що є запорукою збереження існуючої мережі позашкільних навчальних закладів.
Одним із найважливіших завдань залишається створення у позашкільних навчальних закладах здоров’язберігаючого середовища, забезпечення дотримання та виконання Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563.
Необхідно здійснити відповідні організаційні заходи щодо більшої кількості охоплення дітей позашкільною освітою із сільської місцевості, дітей, які потребують підсиленої педагогічної уваги.

Кiлькiсть переглядiв: 69